Metodika

  • při výuce využívám moderní metody výuky, sleduji nové trendy a metody výuky a snažím se je začlenit do individuální výuky
  • materiály, které používám jsou většinou od známých mezinárodních vydavatelství jako Cambridge nebo Oxford, také požívám tuzemské materiály pro přípravu na maturitní zkoušku
  • výuku přizpůsobuji požadavkům studenta, při výuce obecné angličtiny se snažím rovnoměrně rozvíjet základní jazykové dovednosti – mluvení, psaní, čtení a poslech. Také procvičuji se studenty gramatiku, slovní zásobu a výslovnost.

stonehenge

dsc_0085dsc_0163